ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО

обявява

 

КОНКУРС

за мултимедиен продукт на тема

„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

посветен на 10 години членство на България в Европейския съюз

 

 

Цел: Конкурсът има за цел да популяризира ролята на Европейския съюз в България сред младежите, чрез създаването на кратък видеоматериал с положително послание без ограничение на изразните средства.

 

РЕГЛАМЕНТ

Участници: ученици и младежи от 15 до 29 г.

Участие: индивидуално или в творчески екип.

Всеки участник има право да участва само с един мултимедиен продукт.

 

Възрастови групи:

 • I група – 15 – 19 години (8 - 12 клас);
 • II група – 19 – 29 години – непрофесионалисти.

 

Вид на проекта:

 • филм или клип с продължителност до 10 мин.;
 • при подготовката, заснемането и обработката на материала може да се използва всякаква технология (авторът носи отговорност за лицензионните права върху софтуера);
 • няма ограничение за жанра на филма – игрален, документален, анимационен, интервю и т.н.;
 • Филмът трябва да е създаден специално за конкурса и да не нарушава чужди авторски права.

 

Технически изисквания - формат, размер и кадри в секунда:

avi, MPEG2, MPEG4, mp4, mov, WMV - /HD, FULLHD, FPS: 25, 30, 50, 60/

Официален език на проекта: български

Допълнителна информация:

 • Продуктът да съдържа името на автора/авторския екип.
 • В текстов файл (приложения формуляр) на електронния носител да бъде подадена и следната информация: Трите имена на автора/ите, години, населено място, адрес, телефон и e-mail за връзка, по желание и снимка. За учениците се изисква да посочат училище и клас. Ако е приложимо може да се посочи името, месторабота, длъжност, населено място, телефон и  e-mail за връзка на ръководителя или консултанта на проекта.
 • При подаването на мултимедийния продукт трябва да бъдат подадени и подписаните от всеки автор и всеки член на авторския екип декларации за лични данни и авторски права, приложени към настоящия регламент.*

Срок за подаване на конкурсните проекти: 17:00 ч. на 18 април 2017 г.

Награждаване:

 • Награждаването ще се извърши на 25 април 2017 г. Класираните участниците ще бъдат информирани допълнително за часа и мястото.
 • Във всяка възрастова група ще бъдат връчени първа, втора и трета награда след оценяване от професионално жури. (Журито има право да промени броя и вида на наградите).
 • Отличените проекти ще бъдат излъчвани на видео стената, собственост на проект на „Областен информационен център – Хасково“ (ОИЦ – Хасково) в централната част на града.
 • При невъзможност наградата да се получи лично, тя ще бъде изпратена по куриер за сметка на получателя.

Предаване на проектите: Проектите трябва да бъдат записани на електронен носител на информация (CD, DVD или флаш-памет) и да бъдат донесени или изпратени по куриер заедно с конкурсните книжа на адрес:

Областен информационен център – Хасково

Бул. „България“ 140, ет. 1, Бизнес Център II

гр. Хасково

За повече информация: e-mail oichaskovo@abv.bg, тел. 038/622263, 0877263651, 0877263653